Su – çox zərif və hətda unikal bir təbii sərvətdir

Su Yumuşaltma sistemləri suyun tərkibində, sərtliyə səbə ola biləcək Kalsium (Ca) və Maqnezium (Mg) ionlarının katyonik tip reçina vasitəsi ilə sudan uzaqlaşdırılması prosesidir.Yumuşalmış suda ərp yarana bilmir.

Yumuşaldıcı sistemlərdən Qida, Sənaye, Tibb və digər sahələrdə geniş istifadə olunur.Bununla yanaşı yumuşaldıcı sistemlərdən fərdi evlərdədə istfadə etmək məsləhət görülür.

Təkli yumşaltma sistemleri

Download

İkili su yumşaltma

Download