Su – çox zərif və hətda unikal bir təbii sərvətdir

Suda olan fiziki hissəciklərin və ya suda asılı vəziyyətdə qalan (suyun içində üzən) qatı maddələrin və çöküntü yaradan bütün hissəciklərin sudan uzaqlqşdırması prosesidir.

Bu maddələr antarsit mineralı istifadə olunmaqla 20 mikron həssasiyyətində filtrasiya yatağında tutulur. 24 saatda bir dəfə tərs yuma vasitəsiylə mineral yatağının təmizlənməsi baş verir.

Kateqoriya: Etiket:

Məlumatı yüklə

Download