Su – çox zərif və hətda unikal bir təbii sərvətdir

Əks Osmos Sistemi suyun təzyiq vasitəsi ilə membrannan keçirilməsi nəticəsində iki hissəyə ayırır.Membrandan keçən hissə təmiz sudur.Membrandan keçə bilməyən çirkli, həll olunmuş duzlar və mikro hissəciklər suyun tərkibindən ayrılaraq kənarlaşdırılır.

Əks osmos sistemindən dünyada Qida, KəndTtəsərrüüfatı,Sənaye,Tibb sahəsində geniş istifadə olunur.Əks Osmos Sistemi suyun 0.0001 mikrona qədər təmizləmə gücünə malikdir.Bu sistem ilə Dəniz,Çay,Quyu,Kanal sularını içməli su səviyyəsinə qədər təmizləmək mümkündür.

Məlumatı yüklə

Download