Ultrabənövşəyi dezinfeksiya sistemləri


 

Su - çox zərif və hətda unikal bir təbii sərvətdir

Ultrafiolet dezinfeksiya sistemi suda ola biləcək bakteriya,v irus və digər mikroorqanizimləri Ultrabənövşəyi şuaya məruz qoyur.

Bununla suyun tərkibində ola biləcək mikroorqanizimləri kimyəvi maddələr istifadə etmədən suyu 99.99% dezinfeksiya etmiş olacaqdır.

MƏLUMATI YÜKLƏ

ULTRABƏNÖVŞƏYİ DEZİNFEKSİYA SİSTEMLƏRİ
ULTRABƏNÖVŞƏYİ DEZİNFEKSİYA SİSTEMLƏRİ
ULTRABƏNÖVŞƏYİ DEZİNFEKSİYA SİSTEMLƏRİ
ULTRABƏNÖVŞƏYİ DEZİNFEKSİYA SİSTEMLƏRİ