Ravent digital

Ravent digital

POMPALI

• 12” Inline 5 Micron Spun (Sediment) Filter

• 12” Inline GAC Carbon Cartridge Filter (UDF)

• 12” Inline Block Carbon Filter (CTO)

• 10” Inline Coconut Post Carbon Filter

• 10” Inline Mineral Filter

• 75 GPD Membrane

• 3,2 Gallon Metallic Pressured Storage Tank

• LF-30L Pump

• 24 Volt 1,2 Amper Adapter

• Evoqua +Su PPM (TDS)

• Ekranda dəyərini hər an göstərir

• Filterin problemi barədə xəbərdarlıq sistemi

• Filter sizə dəyişiklik dövrlərini xəbər verəcək

• Əgər su axıntısı olarsa, avtomatik su bataryasını dayandırır